Skaaret as

 • Hovedsiden
 • Kontaktliste
 • Produkter
 • Anleggstyper
 • Referanser
 • Dokumentasjon
 • Her er vi
 • Lokaler
 • HMS/kvalitetssikring
 • Firma
 • Anlegg
 • Norsk Tavleforening
 • Samarbeidspartnere


HMS/kvalitetssikring


Om HMS/Kvalitetssikring
Skaaret har helt siden 1980 årene jobbet aktivt med KS systemer internt

Helse Miljø Sikkerhet (HMS)
I vår bedrift skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på bedriftens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne på grunn av feil eller mangler.
Les mer... [ 09.07.07 13:49 ]

Kvalitetssikring
Hensikten med KS systemet er å beskrive de systemer og rutiner som benyttes av Skaret AS og dets ansatte under forberedelse og produksjon av bedriftens produkter.
Les mer... [ 09.07.07 13:43 ]
Elgfaret 55, 2335 STANGE
Tlf: 62 58 58 80
(send e-post)

Org. nr. 982 798 485Skaaret.as er levert av Kroglund Media © 2007